2018-04-22 09.49.23
Αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Δομικών Έργων

Ημ/νία

Στην ΑΜΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ, αναζητούμε Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Δομικών Έργων για τη θέση του υπεύθυνου εργοταξίων.

Πιο συγκεκριμένα ο υπεύθυνος μηχανικός :

 • Θα έχει την ευθύνη οργάνωσης του εργοταξίου
 • Θα αξιολογεί και θα επιλέγει υπεργολάβους
 • Θα συντάσσει προμετρήσεις και επιμετρήσεις
 • Θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις συμβατικές υποχρεώσεις των συνεργατών και εμπλεκόμενων μερών (μελετητές, υπεργολάβοι, προμηθευτές)

Απαιτήσεις :

 • Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ή μηχανικού δομικών έργων
 • Εργοταξιακή προϋπηρεσία (όχι απαραίτητη)
 • Γνώση χειρισμού MS Office
 • Γνώση χειρισμού Autocad
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών.
 • Όρεξη για δουλειά
 • Η γνώση ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί

Προσφέρουμε :

 • Υψηλό ανταγωνιστικό μισθό
 • Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Αυτοκίνητο, τηλέφωνο