Μονοκατοικία στον Πρινέ Ρεθύμνου

Κατασκευή υπαίθριου BBQ, πετρότοιχου, εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας, χρωματισμοί και κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων στον περιβάλλων χώρο μονοκατοικίας σε ιδιοκτησία στον Πρινέ του Δήμου Ρεθύμνης.