Ξενοδοχείο ΙΚΟΝΕΣ Seafront Luxury Suites

Επιστασία εργασιών στην ανακατασκευή του ξενοδοχείου ΙΚΟΝΕΣ Seafront Luxury Suites, στην παραλιακή οδό Άρη Βελουχιώτη στο Ρέθυμνο. Τοποθέτηση ικριωμάτων και κατασκευή επένδυσης από πέτρα σε τοίχους του ξενοδοχέιου.