Κατασκευή υγρομόνωσης σε ιδιοκτησία στο Μαριού

Κατασκευή υγρομόνωσης με ασφαλτόπανα σε ιδιοκτησία στο Μαριού του Δήμου Ρεθύμνης. Στην ιδιοκτησία, λόγω περιορισμού στο ύψος του δώματος, έγινε επικόλληση θερμομονωτικών πλακών στα ταβάνια. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε τσιμεντοκονία ρύσεων στο δώμα και τοποθετήθηκαν ασφαλτόπανα.