Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Κουντουριώτη

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Κουντουριώτη στο Ρέθυμνο. Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε επισκευή των όψεων. Τοποθετήσαμε ικριώματα, , απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, και επαναχρωματίσαμε τις όψεις, ενώ τοποθετήσαμε και θερμοπρόσοψη σε μία από τις όψεις του κτιρίου.

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Εμμ. Πορτάλιου 31

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Εμμ. Πορτάλιου 31-33 στο Ρέθυμνο. Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε ολική επισκευή και ανακαίνιση. Τοποθετήσαμε ικριώματα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, και επαναχρωματίσαμε τις όψεις.

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Εμμ. Πορτάλιου

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Εμμ. Πορτάλιου 15 στο Ρέθυμνο. Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε επισκευή των όψεων. Τοποθετήσαμε ικριώματα, καθαιρέσαμε με αδιατάρακτη κοπή τμήματα των εξωστών τα οποία ήταν επικίνδυνα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα και επαναχρωματίσαμε την κύρια όψη.

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Μοάτσου

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Μοάτσου στο Ρέθυμνο. Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε ολική επισκευή και ανακαίνιση. Τοποθετήσαμε ικριώματα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, κατασκευάσαμε νέα υγρομόνωση στο δώμα και επαναχρωματίσαμε τις όψεις.

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Ζαμπελίου

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Ζαμπελίου στο Ρέθυμνο. Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε ολική επισκευή και ανακαίνιση. Τοποθετήσαμε ικριώματα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, κατασκευάσαμε νέα υγρομόνωση στο δώμα και επαναχρωματίσαμε τις όψεις και τους κοινόχρηστους χώρους.

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Γιαμπουδάκη

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Γιαμπουδάκη στο Ρέθυμνο. Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε ολική επισκευή και ανακαίνιση. Τοποθετήσαμε ικριώματα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, αδιαβροχοποιήσαμε τους εξώστες, τοποθετήσαμε νέες υδρορροές και επαναχρωματίσαμε τις όψεις και τους κοινόχρηστους χώρους.

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Βαβουράκηδων

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Βαβουράκηδων στο Ρέθυμνο. Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε ολική επισκευή και ανακαίνιση. Τοποθετήσαμε ικριώματα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, συντηρήσαμε όλες τις υγρομονώσεις στο δώμα, αδιαβροχοποιήσαμε τους εξώστες και επαναχρωματίσαμε τις όψεις και τους κοινόχρηστους χώρους.