Αναπαλαίωση διώροφης κατοικίας στην οδό Ισαποστόλου Τίτου

Αναπαλαίωση διώροφης κατοικίας στην οδό Ισαποστόλου Τίτου στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου και μετατροπή της σε τουριστικό κατάλυμα.

Η εταιρία μας συμμετείχε σε τμήμα της κατασκευής.

Τοποθετήσαμε τα απαραίτητα ικριώματα, καθαιρέσαμε επιχρίσματα και σκυροδέματα, αρμολογήσαμε τμήματα πέτρινων τοίχων, κατασκευάσαμε νέα επιχρίσματα, επισκευάσαμε το φέρων οργανισμό του κτιρίου και κατασκευάσαμε νέο σενάζ για την έδραση της στέγης του καταλύματος.

Facebook
LinkedIn
Twitter