Αναπαλαίωση παλαιού φούρνου

Αναπαλαίωση παλαιού φούρνου στην οδό Ραδαμάνθυος στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου και μετατροπή του σε κατάστημα.

Πρόκειται για ιδιοκτησία ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής αξίας, δεδομένου ότι χρονολογείται από την εποχή της Ενετοκρατίας.

Με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στο ακίνητο, καταφέραμε να το αναδείξουμε ως ένα στολίδι για την πόλη του Ρεθύμνου.

Ο θόλος αρμολογήθηκε, κατασκευάστηκαν νέα δάπεδα με πατητή τσιμεντοκονία και συντηρήθηκε το υφιστάμενο ξύλινο θύρωμα το οποίο είναι πλέον και το μόνο που σώζεται στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου.

Facebook
LinkedIn
Twitter