Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Γιαμπουδάκη

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Γιαμπουδάκη στο Ρέθυμνο.

Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε ολική επισκευή και ανακαίνιση. Τοποθετήσαμε ικριώματα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, αδιαβροχοποιήσαμε τους εξώστες, τοποθετήσαμε νέες υδρορροές και επαναχρωματίσαμε τις όψεις και τους κοινόχρηστους χώρους.

Facebook
LinkedIn
Twitter