Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Εμμ. Πορτάλιου 31

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Εμμ. Πορτάλιου 31-33 στο Ρέθυμνο.

Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε ολική επισκευή και ανακαίνιση. Τοποθετήσαμε ικριώματα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, και επαναχρωματίσαμε τις όψεις.

Facebook
LinkedIn
Twitter