Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Εμμ. Πορτάλιου

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Εμμ. Πορτάλιου 15 στο Ρέθυμνο.

Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε επισκευή των όψεων. Τοποθετήσαμε ικριώματα, καθαιρέσαμε με αδιατάρακτη κοπή τμήματα των εξωστών τα οποία ήταν επικίνδυνα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα και επαναχρωματίσαμε την κύρια όψη.

Facebook
LinkedIn
Twitter