Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Ζαμπελίου

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Ζαμπελίου στο Ρέθυμνο.

Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε ολική επισκευή και ανακαίνιση. Τοποθετήσαμε ικριώματα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, κατασκευάσαμε νέα υγρομόνωση στο δώμα και επαναχρωματίσαμε τις όψεις και τους κοινόχρηστους χώρους.

Facebook
LinkedIn
Twitter