Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Μοάτσου

Επισκευή πολυκατοικίας στην οδό Μοάτσου στο Ρέθυμνο.

Στην πολυκατοικία πραγματοποιήθηκε ολική επισκευή και ανακαίνιση. Τοποθετήσαμε ικριώματα, απομακρύναμε όλα τα σαθρά επιχρίσματα και σκυροδέματα, προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες επισκευές, κατασκευάσαμε νέα υγρομόνωση στο δώμα και επαναχρωματίσαμε τις όψεις.

Facebook
LinkedIn
Twitter