Κατασκευή μεσοπατώματος και διάνοιξη φωταγωγού

Κατασκευή μεσοπατώματος από περλιτοσκυρόδεμα και διάνοιξη φωταγωγού σε ιδιοκτησία στο Ενετικό λιμάνι του Ρεθύμνου.

Facebook
LinkedIn
Twitter