Κατασκευή μόνωσης και στραγγιστηρίου σε πολυκατοικία

Κατασκευή μόνωσης και στραγγιστηρίου σε πολυκατοικία της οδού Τερψιχόρης στο Ρέθυμνο.

Facebook
LinkedIn
Twitter