Τοποθέτηση ικριωμάτων σε Αμερικανικό καράβι

Τοποθέτηση ικριωμάτων σε Αμερικάνικο καράβι στη Βάση του ΝΑΤΟ στη Σούδα Χανίων.

Facebook
LinkedIn
Twitter