Τοποθέτηση ικριωμάτων σε ιδιοκτησία στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου

Τοποθέτηση ικριωμάτων σε ιδιοκτησία στην οδό Αρκαδίου στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου.

Facebook
LinkedIn
Twitter