Τοποθέτηση ικριωμάτων σε πολυκατοικία στην οδό Κ. Παλαμά

Τοποθέτηση ικριωμάτων σε πολυκατοικία στην οδό Κ. Παλαμά στο Ρέθυμνο.

Facebook
LinkedIn
Twitter